Home / Průběh oslav

Průběh oslav

Hlavní program oslav blahořečení
Čtrnácti pražských mučedníků
ve dnech 12. – 14. října 2012

Pátek 12. 10. 20.00 Hudebně-výtvarná performance: Clarinet Factory a Alan Vitouš (percuse), výtvarně-světelný doprovod Petr Nikl
Sobota 13. 10.
 10.00
Slavnostní mše svatá v katedrále, při níž bylo blahořečeno Čtrnáct pražských mučedníků,
hlavní celebrant kardinál Angelo Amato SDB, prefekt Kongregace pro svatořečení
 15.00 a 16.00 Komentovaná prohlídka kláštera a kostela, možnost návštěvy výstavy
 19.00 Koncert skupiny Hradišťan, umělecký vedoucí Jiří Pavlica
Neděle 14. 10.
10.00
Slavnostní mše svatá, v jejímž závěru bylo zasvěceno nádvoří kostela Čtrnácti pražským mučedníkům
hlavní celebrant br. José Rodríguez Carballo OFM, generální ministr
 18.00 Večerní mše svatá, hlavní celebrant kardinál Giovanni Coppa

Doprovodný program oslav blahořečení

           22. září Farní odpoledne, Lucián pro děti
24. a 25. září Konference Čtrnáct pražských mučedníků a závěr vlády Rudolfa II
25. září – 25. listopadu Výstava Čtrnáct pražských mučedníků – Místo a příběh
      3. října Tisková konference k výsledkům antropologického a archeologického průzkumu ostatků Čtrnácti pražských mučedníků
         10. října Tisková konference k beatifikaci s kardinálem Dominikem Dukou OP, provinciálem františkánů P. Jeronýmem F. Jurkou OFM a Joelem Rumlem, předsedou Ekumenické rady církví.
         11. října Představení knihy Jiřího Zajíce Cena věrnosti
   4.-12. října Novéna ke Čtrnácti pražským mučedníkům
         21. října Literárně-hudební pásmo Svá roucha prali v krvi Beránkově
29. listopadu  –
8. ledna 2013
Výstava „Vnitřní svět“
Top