Home / Prascy męczennicy

Prascy męczennicy

W sobotę 13 października 2012 r. w katedrze świętych Wita, Wacława i Wojciecha na praskich Hradczanach odbyła się uroczystość beatyfikacji 14 franciszkańskich męczenników z Pragi, Fryderyka Bachsteina i towarzyszy.

Bachstein był wikariuszem, a pochodził z Czech. Pozostałymi byli: ojcowie Bartłomiej Dalmasoni z Sampietro, spod Bergamo; Jan Martínez, Hiszpan; Szymon, Francuz; klerycy Jakub z Augsburga; Jan z Czech; Klemens ze Szwabii; diakon Hieronim, hrabia na Arese (pod Mediolanem); subdiakon Kasper Daverio z Bosto (koło Varese); bracia Antoni, Dydak Jan i Emanuel, wszyscy z Czech; oraz Jan z Monte Piano i Krzysztof Zelt z Niderlandów. Zamieszkiwali oni klasztor franciszkański przy kościele Matki Boskiej Śnieżnej.

 

 

Do tragedii w tym klasztorze doszło na tle walk dynastycznych, które pod koniec pierwszego dziesięciolecia XVII w. toczyły się między Rudolfem II a jego bratem Maciejem. Wydarzenia przebiegały w atmosferze pełnej napięć, na oczach ludności niezadowolonej ze zmiennej polityki Korony, która w dużej mierze opierała się na obcych. Bliższą przyczyną napadu na klasztory stała się interwencja Leopolda, biskupa Pasawy, który do Pragi wysłał zaciężne oddziały, składające się z Włochów, Holendrów i Niemców. Oddziały te wsławiły się siejąc zniszczenie i plądrując dobra mieszkańców.

Wzburzona biedota miejska dała wówczas posłuch najrozmaitszym wieściom i uderzyła na klasztory. Znalazł się wśród nich konwent franciszkanów, złożony w tak dużej mierze z obcych, przybyłych do Pragi niedawno. Zakonników w okrutny sposób zamordowano. Ocalał jeden, ale w trzy tygodnie później zmarł z odniesionych ran. Stało się to 15 lutego 1611 r.

Prascy męczennicy w Wikipedii polskiej.

Top