Home / Archive by category "Knihy a brožury"

Knihy a brožury

Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

Kniha nahlíží rozporuplný konec panování římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského z mnoha úhlů a v různých kontextech. Velká pozornost je věnována otázkám církevně-politickým, kulturním i vojenským, zejména vpádu Pasovských roku 1611. Hlavní osou tohoto pozdně rudolfinského příběhu ovšem zůstává Čtrnáct pražských mučedníků z františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze, je...
Více

Pražští mučedníci/ Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů

Kniha se skládá ze dvou částí: První je spis "Pražští mučedníci" od Klementa Minaříka OFM (1883-1971). Druhou částí je malá antotogie sestavená Petrem Regalátem Benešem OFM. Antologie je tvořena úryvky z pramenů, překlady hlavních svědectví o františkánských mučednících ze 17. století a také text o osudech jednoho z hlavních viníků vraždění, Matouše Hovorčovského.
Více

Jiří Zajíc: Cena věrnosti

Populárně-naučná, velmi čtivým způsobem napsaná knížka představující událost zavraždění Čtrnácti pražských mučedníků, zasazenou do širšího historického kontextu vlády Rudolfa II., s mnoha zajímavými detaily. Autor se v ní také zamýšlí nad významem věrnosti pro tehdejšího člověka i člověka dneška. Konkrétně pak tuto věrnost dokládá postojem umučených františkánů.
Více

Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků

Ve dnech 4. až 12. října 2012 sloužila novéna k bezprostřední přípravě na slavnost blahořečení a umožnila věřícím duchovní spoluúčast na této události významné pro celou českou církev. Na jenodlivé dny novény připadají vždy dvě tématické úvahy, na jejichž přípravě se podílelo celkem 18 bratří františkánské provincie. I když novéna vznikla za účelem přípravy na blahořečení, je možné se novénu modl...
Více

Jan Křtitel Novák: Píseň o utrpení čtrnácti pražských mučedníků

Celý název knížečky zní: "Píseň poučná pro mládence a panny o utrpení čtrnácti pražských mučedníků od kostela Panny Marie Sněžné Léta Páně 1611". Jedná se o kramářskou píseň, jejímž autorem je Jan Křtitel Novák, zpěvák známé skupiny Bridge Band z Karlova mostu. Se svými přáteli ji také u kostela Panny Marie Sněžné několikrát předvedl.
Více

Zvláštní číslo farního zpravodaje

Ve zvláštním čísle farního zpravodaje najdete úvodník faráře bratra Antonína o významu Čtrnácti pražských mučedníků; text o událostech osudného 15. února 1611 od P. Petra Alkantary Houšky OFM; jména čtrnácti zavražděných bratří; program oslav blahořečení; popis stavebních úprav v klášteře a kostele a vyzdvižení ostatků mučedníků v článcích Amáty M. Wenzlové. Zpravodaj ke stažení
Více
Top